Magie Luny a její kouzla v bylinkaření.

O tom, že Luna je mocná Bohyně, není pochyb.

Starořecké mýty se o ní zmiňují jako o bohyni Seléné. Jejím bratrem je samotný Hélios, bůh Slunce, se kterým obývá nebeskou klenbu již od počátků Země. Jejich úkolem je bdít nad dodržováním rovnováhy na planetě, v nás a všem živém či zdánlivě neživém.

Pohyb Bohyně nebeskou klenbou je věčným koloběhem ve smyslu možnosti růstu, zrání, plození i zániku.

A jak toto vše souvisí s bylinkařením?

Životní cykly ženy i celé přírody ovládá Luna. Proto ženy – čarodějky, intuitivní a moudré ženy,  znaly sílu bylin a pro určité účely se za nimi vydávaly v daných měsíčních fázích.

Od dob dávných bývaly vidět postavy žen – bylinkářek, kterak za svitu úplňkové Luny či sotva viditelného srpku měsíce v Novu, sbírají „čarodějné bejlí“.

Úplněk i Nov jsou známy svou magičností a vše co v tyto kouzelné noci podnikneme, bude se vyznačovat velkou silou a mocí.

Ženy – Bohyně, jejichž aury byly opředeny tajemstvím, které znaly jen ony a tajemná, oblohu osvěcující bílá Luna, věděly, že určité bylinky sbírané v tuto dobu, skrývají v sobě mocnou sílu.

Síla úplňku pozvedá i dokončuje. Je to doba pro sběr všeho, co dozrává.  Tmavé, jedovaté plody rulíku, ale i léčivé borůvky, plody černého rybízu nebo trnky. Všemu, co jest tmavé barvy i všemu, co dokončuje svůj cyklus, tomu stříbrná, chladná dáma propůjčuje nejvyšší sily.

 Jeden měsíční cyklus života se završil – je vhodná doba i na dodělávání bylinkových tinktur, mastí, krémů, likéru, míchání čajových směsí, atd., které budou mít mimořádnou sílu, když navíc použijeme sílu záměru.

Tajemství v sobě skrývá i fáze měsíce, které říkáme Nov. Kdo se nebojí jít tmavou nocí s rýčem na kořeny, vybral si tu nejvhodnější dobu. Síla bylinky  po své denní pouti odpočívá schoulená v kořeni. Nevylekejte ji v té tmě tmoucí a šeptem vyslovte svou potřebu. Poté kořen opatrně vyryjte a schováni pod rouškou noci, za asistence tenkého stříbřitého srpku, kořen zpracujte. Vše musí býti hotové do úsvitu, aby se síla kořenů nevytratila s novým příchodem dne…..

 

Aktuální akce

Bylinková škola 2018

 pro zájemce o bylinkaření, diagnostiku a bylinkářskou praxi

Bližší info zde ....


„Zimní bylinková škola“​

Ročník 2017-2018

Začínáme:

17.11.2017

Bližší info zde ....


„Astrologická škola“​

Ročník 2017-2018

Začínáme:

15. - 16.10.2017

Bližší info zde ....


Sobotní setkání na téma:

„Bylinky a imunita“.

Uskutečníme:

21.10.2017

Bližší info zde ....


Nedělní setkání na téma:

„Bylinky pro ženy“.

Uskutečníme:

22.10.2017

Bližší info zde ....